ข่าวและกิจกรรม

ค่ายปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านหาดหฤทัย วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ค่ายปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านหาดหฤทัย วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการมอบหมวก ACC ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 82 ทุกคนเพื่อเป็นที่ระลึก เป็นความทรงจำที่ดีในความรักความสามัคคีที่มีต่อกัน และย้ำว่าทุกคนเป็นศิษย์เก่าของ ACC ตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

ค่ายปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านหาดหฤทัย วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ค่ายปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านหาดหฤทัย วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมภาคเช้า 4 ฐานประสานพลัง กิจกรรมภาคบ่าย การให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยคุณนิธิ สืบจากสิงห์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กิจกรรมภาคค่ำ "ACC last Orientation Night" - ครูผูกข้อมือพร้อมกับให้พรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนจบการศึกษา - กิจกรรม สะพานชีวิต เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของผู้มีพระคุณ - กิจกรรม แสงเทียนส่องใจ เพื่อให้ครูและนักเรียนพูดความในใจต่อกัน เป็นกิจกรรมหลักและสำคัญที่สุดของการจัดค่ายปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 82 วันพฤหัสที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดค่ายปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 82 พร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาโดยแวะบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน อาหาร ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ท่าจีน เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ก่อนเดินทางไปยังบ้านหาดหฤทัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดค่ายและอยู่่ร่วมกิจกรรมตลอด 3 วัน มีภราดาหลายท่านให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวคิด แนวทางในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม แต่ละวันจะมีกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของน้องพี่ ACC (วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)

อ่านเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จัด Alumni's Talk หัวข้อ "Social Commerce Zero 2 Hero" ให้กับนักเรียน

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์โดย ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมฯและคณะกรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับครู นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. ทุกคน ก่อนให้นักเรียนนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ?Social Commerce Zero 2 Hero? โดยคุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ACC รุ่น 58 ซึ่งเป็น CEO บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด ดีกรีระดับ Line Certified Recommended Coach for Business 2023 มาให้ความรู้และอัพเดทเทรนด์ล่าสุดของ Social commerce 2023 เรียนรู้และเจาะลึก 7 platform ออนไลน์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ