ข่าวและกิจกรรม

วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2565

วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน แสดงพลังแห่งความรักความสามัคคี รวมกันเป็นหนึ่ง ทุกคนช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ โดยภาคเช้า เวลา 10.30-12.00 น. จัดในห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต และในภาคบ่ายภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรมและเล่นกีต้าร์พร้อมร้องเพลงให้กำลังใจแก่ทุกคน คณะครูและนักเรียนมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส อิ่มอร่อย เป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่เปี่ยมด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ ณ โรจณารุณโภชนาคาร เวลา 13.00-14.30 น. กิจกรรมจัดในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 โดย ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี นักเรียนทุกระดับ ทุกชั้นปีร่วมมือร่วมใจกันจัดให้กับคณะผู้บริหารและคณะครู ?ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา? แปลว่า ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา ?ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง? แปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ผู้ให้โอวาทเหล่านั้น เป็นพิธีที่แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนสืบไป พร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการได้ประดับเหรียญให้กับประธานและรองประธานนักเรียน และมอบรางวัลให้กับห้องที่จัดพานไหว้ครูได้สวยและมีความหมายมากที่สุด พิธีจัดในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2565

ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเรื่องสถานศึกษาต้องปลอดยาเสพติดโดยให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและสภาการศึกษาคาทอลิก การบริหารจัดการและดูแลนักเรียนในช่วงโควิด-19 ต้องสวมแมสตลอด ตรวจ ATK ทุกอาทิตย์ และอื่นๆ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอของหัวหน้าฝ่ายในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการสอบกลางภาค ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 และฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ (นักบุญเปโตร) ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี โดยมีภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดาจำรัส แก้วอำคา หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดาครรชิต สีสาวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คุณอัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี ผู้แทนคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและประธานมูลนิธิโรเกชั่นพร้อมคณะกรรมการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์พร้อมคณะกรรมการ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด คุุณเจริญ อุษณาจิตต์ รองประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณชาญชัย ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ ฝ่ายไทย คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการ นักเรียน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต (หลังเสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหาร)

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078