ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยกองทุนสวัสดิการครูจัดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยกองทุนสวัสดิการครูจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในงานและเป็นพิธีกร มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์มาร่วมส่งความสุข สนับสนุนของรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษา มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายหลายอย่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-14.00 น. ณ อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา และทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยจัดสอบในวันจันทร์ที่ 19 ถึง วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคบ่าย)

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.15-15.30 น. ณ สนามฟุตบอลวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซี สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน ในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขัน กรีฑา กีฬาฮาเฮ และฟุตบอล นักเรียนได้แสดงทักษะ ความสามารถด้านกีฬากันอย่างเต็มที่ รุ่นพี่รุ่นน้องทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนาน รวมกันเป็นหนึ่งและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกัน สำหรับปีการศึกษานี้ สีแดงได้รับรางวัลถ้วยกีฬารวม และภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ ภราดาจำรัส แก้วอำคา และศิษย์เก่าเอซีซี รุ่นที่ 45 ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาทั้ง 2 สี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเช้า)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซี สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน แบ่งเป็นกีฬาหลายประเภทให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันตามความถนัด ความชอบ นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความสามารถด้านกีฬานอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ และภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้เลี้ยงอาหารกลางวันคณะครูและนักเรียนทุกคนเพื่อเติมพลังสำหรับกีฬาในช่วงบ่าย โอกาสนี้ภราดาจำรัส แก้วอำคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.15-15.30 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ