ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเช้า)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซี สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน แบ่งเป็นกีฬาหลายประเภทให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันตามความถนัด ความชอบ นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความสามารถด้านกีฬานอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ และภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้เลี้ยงอาหารกลางวันคณะครูและนักเรียนทุกคนเพื่อเติมพลังสำหรับกีฬาในช่วงบ่าย โอกาสนี้ภราดาจำรัส แก้วอำคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.15-15.30 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการถวายพานพุ่มทองและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อระวังป้องกันยาเสพติดและการพนันแก่นักเรียนโดยทีมตำรวจจากสถานีตำรวจยานนาวา และปิดท้ายด้วยการให้ความรู้ด้านการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยคุณนิธิ สืบจากสิงห์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมูลนิธิฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการขายในวิชาโครงงานอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้งานอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจำหน่าย รวมทั้งการบริหารรายได้จากการจำหน่าย ในกิจกรรมครั้งนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน และเดินเยี่ยมชมพร้อมกับสั่งสินค้าของนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมทักษะนักเรียนในวิชา English for Career Peparation

ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวิชา English for Career Peparation โดยเชิญวิทยากรจากองค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งอยู่ในโครงการเพื่อน เพื่อนและโครงการส่งเสริมอาชีพมาให้ความรู้พร้อมปฏิบัติ ฝึกทักษะการเตรียมพร้อมในการทำงาน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ