ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 พร้อมคณะครูเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิเพื่อหาข้อมูล ความชอบและใช่ตัวเองในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ชมการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ทันสมัยและเป็นสากล ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยสำนักผู้อำนวยการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน สถานการณ์ปัจจุบันและการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย "เทศกาลลอยกระทง" ปี 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย "เทศกาลวันลอยกระทง" โดยจัดให้มีการประกวดกระทงสร้างสรรค์ ประกวดนายและนางนพมาศ และกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคน โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการและนักเรียน ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต และโรจนารุณโภชนาคาร

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ หัวข้อ

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพ สร้างความพร้อมความมั่นใจให้กับตัวเอง เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Personality Development for Students" โดยคุณนันท์นภัทร เจิมจุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนางงาม ผู้จัดประกวดนางงามช่อง Maya Chanel และศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 46 มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ทักษะ พร้อมทั้งกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ