ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ช่วงบ่ายที่สนามฟุตบอล

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม ?กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์? ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักบริหารจัดการร่วมกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เกิดการเรียนรู้และการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยปีการศึกษานี้แบ่งออกเป็นสีฟ้าและสีชมพู นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาตามความสามารถของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงบ่ายที่สนามฟุตบอลโรงเรียน)

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ช่วงเช้าบนโรงยิม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม ?กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์? ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักบริหารจัดการร่วมกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เกิดการเรียนรู้และการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยปีการศึกษานี้แบ่งออกเป็นสีฟ้าและสีชมพู นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาตามความสามารถของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงเช้าบนโรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต)

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำงานกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน กิจกรรมครั้งนี้ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ สิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมและสนันสนุนสินค้าของนักเรียน ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-12.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

ห้องเรียนขงจื่อ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในภาคเช้าคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันแต่งกายในชุดจีน มีการเล่นเกมส์ตอบคำถาม และมอบซองอั่งเปาให้กับคนที่แต่งกายในชุดจีนหรือชุดสีแดง และกิจกรรมภาคบ่าย ในเวลา 12:50 ? 15:30 น. ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน มีคณะภราดาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฝ่ายไทย ที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ วันตรุษจีน ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ และเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิของชาวจีน กิจกรรมในวันนี้อาทิ เช่น การตอบคำถามความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ วันตรุษจีน การสาธิตการห่อเกี๊ยว การเชิดสิงโต การเต้น การแสดงความสามารถทางด้านดนตรีจีน กู่เจิง การแสดงละครตำนานวันตรุษจีน และการประกวด ACC Chinese Teen 2022

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078