ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งของจีน ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ในปี พ.ศ. 2565 หรือ ค.ศ. 2022 นี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อความพร้อมในหลายๆด้านจึงเลื่อนมาจัดในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกิจกรรมในรอบเช้าเป็นการตอบคำถาม-รับรางวัลเกี่ยวกับทักษะภาษาจีน และที่สำคัญสุดคือ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แจกอั่งเปาให้ครู เจ้าหน้าที่ นักการ และนักเรียนทุกคน เวลา 8.20-9.10 น. ณ บริเวณลาน St.Joseph Square

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยให้ข้อคิด แนวทางการเรียนรู้แบบ Chauffeur Knowledge และ Real Knowledge การนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-9.10 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ https://fs.blog/two-types-of-knowledge/

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัด Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับ ปวส. ในหัวข้อ "Next Move for ACC Students after the Pandemic" โดยเชิญคุณธวัช เวสตัน ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 66 ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินบางกอก แอร์เวย์ มาให้ข้อคิด ประสบการณ์การทำงาน การกำหนดเป้าหมายให้กับชีวิตและมุ่งมั่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ พร้อมมีกิจกรรมมาให้น้องๆ ร่วมสนุก และตอบคำถามอย่างเป็นกันเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต และการดูแลรักษาสุขภาพ หัวหน้าฝ่ายนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมถึงรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078