ข่าวและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี มีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักการ นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.15-11.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาและให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในการเรียนของแต่ละคน มีบรรยากาศขอความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการเตรียมพร้อมกันมาเป็นอย่างดี โดยการสอบมีในวันที่ 18-20-22 ก.ค. 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักการเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้มีศีลธรรมคุณธรรม ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา โอกาสนี้ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างบุญและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.10-8.10 น. ณ ลานเอนกประสงค์ข้างอาคารมงฟอร์ต คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน พนักงาน ศิษย์เก่าที่ร่วมทำบุญต้นเงิน มอบถวายวัดยานนาวา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,550 บาทถ้วน ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขขะ พละ ด้วยเทอญ.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณชนวีร์ อาจอาทรพจน์ พร้อมทีมงานจากบริษัทโปรเจคท์ เอช กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะป้องกันตัวหรือมวยไทย รวมถึงคุณอำนวย วิชญะวิลาส ศิษย์เก่ารุ่นที่ 45 มาแนะนำขั้นตอนรวมถึงแนวปฏิบัติในการออกกำลังกาย โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานและให้ข้อคิดในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานพร้อมหยาดเหงื่อกันทุกคน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ