ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (19 มกราคม 2565)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 19 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับตัวแทนครูและนักเรียนมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ St.Mary's Square พร้อมกันนั้น คุณประสิทธิ์ ธารทอง เป็นตัวแทนนำข้าวกล่องพร้อมขนมหวาน จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนดอนกุศลพัฒนา ซอยดอยกุศล 1 สาทร ในครั้งนี้ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นเจ้าภาพ และศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อนคุณ ธรากร กมลเปรมปิยกุล เป็นเจ้าภาพขนมหวานคือเฉาก๊วย ตัวแทนครูและนักการของโรงเรียนนำอาหารกล่องและขนมหวานไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด และสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 60 ชุด ทางโรงเรียนขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ผู้ปกครอง คุณครู ทีมแม่ครัวโรงเรียน และนักการทุกท่านที่สนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำอาหารกล่องอย่างดีตลอดมาซึ่ง ครั้งที่ 19 นี้เป็นครั้งสุดท้าย ท้ายสุดนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (12 มกราคม 2565)

โครงการ ACC ปันน้ำใจ ให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คุณประสิทธ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย กรรมการและรองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ร่วมกับตัวแทนครูและนักเรียนมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ บริเวณ St.Mary?s Square พร้อมกันนั้น คุณประสิทธิ์ ธารทอง เป็นตัวแทนนำข้าวกล่องพร้อมขนมหวาน จำนวน 50 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนแสงจันทน์ใน ซอยจันทน์ 32 และมีศิษย์เก่ารุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพ และศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อนคุณธรากร กมลเปรมปิยกุล เป็นเจ้าภาพขนมหวาน ลูกเดือย ตัวแทนครู นักการและนางสาวญาธิดา อิ่มเต็ม ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 78 เป็นตัวแทนโรงเรียนนำอาหารกล่องและขนมหวานไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด และสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 60 ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2564 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิด ข้อควรระวังในการดำเนินชีวิต ทำอะไรอย่างระมัดระวังไม่ประมาท ให้ดูแลตัวเองในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 การติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทันสถานการณ์ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite และ Online ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

งานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่สำหรับครูและนักการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับครูและนักการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน โอกาสนี้ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทย และที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณอำนวย วิชญะวิลาส คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ Merry Christmas and Happy New Year แก่ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และอยู่ร่วมงาน มีการแสดงของครู ร้องเพลง จับฉลากรับของรางวัล คุณครูและนักการได้รับของรางวัลของขวัญกันทุกคน Happy Happy ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078