ข่าวและกิจกรรม

งานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00-12:30 น. กองทุนสวัสดิการครูร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี มีการเล่มเกมส์ จับสลากของรางวัล และชมการแสดงของนักเรียนแต่ละห้อง โดยทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ?พิธีเสกถ้ำพระกุมาร โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ?

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดวจนพิธีธรรม ?พิธีเสกถ้ำพระกุมาร โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ? โดยคุณพ่อสุนัย สุขชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพเป็นประธานในพิธีทางศาสนา มีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และนักการเข้าร่วมในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 8.15-8.40 น. บริเวณ Saint Joseph?s Square

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (15 ธันวาคม 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ St.Mary's Square โดยครั้งนี้ คุณประสิทธ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องและร่วมมอบข้าวกล่องด้วย พร้อมกันนั้นได้นำข้าวกล่องพร้อมขนมเต้าส่วน จำนวน 100 ชุดไปมอบให้กับชุมชนบ้านสวนพลู เขตสาทร เพราะมีศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อนคุณธรากร กมลเปรมปิยกุล นำขนมเต้าส่วนมาร่วมบุญด้วย ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (ในครั้งที่ 17 และ 18 ขอเลื่อนการแจกเป็นวันที่ 5 และวันที่ 12 มกราคม 2565)

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2564 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการทำงานอย่างพากเพียร ซื่อสัตย์สุจริต การทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความเชื่อใจและไว้ใจกัน การเตรียมเทศกาลพระคริสตสมภพ(เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) และการนำเสนอการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078