ข่าวและกิจกรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยงานอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคุณพ่อสุนัย สุขชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ เป็นประธานในพิธีทางศาสนา ต่อด้วยงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม "คนดีศรี ACC" เป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ช่วงบ่ายที่สนามฟุตบอล

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม ?กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์? ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักบริหารจัดการร่วมกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เกิดการเรียนรู้และการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยปีการศึกษานี้แบ่งออกเป็นสีฟ้าและสีชมพู นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาตามความสามารถของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงบ่ายที่สนามฟุตบอลโรงเรียน)

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ช่วงเช้าบนโรงยิม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม ?กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์? ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักบริหารจัดการร่วมกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เกิดการเรียนรู้และการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยปีการศึกษานี้แบ่งออกเป็นสีฟ้าและสีชมพู นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาตามความสามารถของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ช่วงเช้าบนโรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต)

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำงานกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน กิจกรรมครั้งนี้ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ สิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมและสนันสนุนสินค้าของนักเรียน ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-12.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ