ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (10 พฤศจิกายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 11 ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ บริเวณ St.Mary's Square โดยคุณเจริญ อุษณาจิตต์ ศิษย์เก่า ACC รุ่น 30 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในวันนี้ และคุณสุวรรณี ชยประเสริฐ นำถั่วเขียวต้มน้ำขิงมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการ นำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม จำนวน 40 ชุด สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด และคุณประสิทธิ์ ธารทอง ศิษย์เก่า เป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง จำนวน 30 ชุด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ onsite

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดประชุมครูและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนกลับโรงเรียน โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 มีการนำเสนอวิธีการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากโรคโควิด-19 และสร้างความมั่นใจ คลายกังวลของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียน ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม พร้อมกันนี้นักเรียนได้รับหนังสือเรียนจากคุณครูประจำชั้นเพื่อเตรียมพร้อมมาเรียนที่โรงเรียน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด และพร้อมต้อนรับนักเรียนทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2564 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงเรื่องน่ายินดีและกิจกรรมทีจะจัดขึ้นของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดมาตรการและแนวปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อดูแลและป้องกันนักเรียนจากโรคโควิด-19 ความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 และการนำเสนอการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078