ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (3 พฤศจิกายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในวันนี้ ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม จำนวน 40 ชุด และสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด พร้อมกันนี้คุณประสิทธิ์ ธารทอง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง จำนวน 50 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนจันทน์ 28/1 ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

งานเลี้ยงอำลา มิสอวี๋ ส่วง ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานเลี้ยงอำลา มิสอวี๋ ส่วง ซึ่งปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการมาเป็นเวลา 4 ปี โดยได้รับเกียรติจากภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ คณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2564

การประชุมครูประจำเดือนตุลาคมแบบ Onsite เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ย้ำถึงความสำคัญของครูในการให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความสุขและมีความกระตือรือร้นในการเรียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของแต่ละฝ่าย ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้อำนวยการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด การประชุมจัดในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (27 ตุลาคม 2564)

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และตัวแทนศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 43 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง และคุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนในโครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ณ บริเวณ St.Mary?s Square มีตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู จำนวน 40 ชุด และศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์นำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนเซนต์หลุยส์ ซอยพิชัย 1 และซอยพิชัย 2 ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078