ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำงานกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน กิจกรรมครั้งนี้ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ สิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมและสนันสนุนสินค้าของนักเรียน ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00-12.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสนามฟุตบอลของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

ห้องเรียนขงจื่อ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในภาคเช้าคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันแต่งกายในชุดจีน มีการเล่นเกมส์ตอบคำถาม และมอบซองอั่งเปาให้กับคนที่แต่งกายในชุดจีนหรือชุดสีแดง และกิจกรรมภาคบ่าย ในเวลา 12:50 ? 15:30 น. ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน มีคณะภราดาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฝ่ายไทย ที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมฯ วันตรุษจีน ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ และเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิของชาวจีน กิจกรรมในวันนี้อาทิ เช่น การตอบคำถามความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ วันตรุษจีน การสาธิตการห่อเกี๊ยว การเชิดสิงโต การเต้น การแสดงความสามารถทางด้านดนตรีจีน กู่เจิง การแสดงละครตำนานวันตรุษจีน และการประกวด ACC Chinese Teen 2022

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งของจีน ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ในปี พ.ศ. 2565 หรือ ค.ศ. 2022 นี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อความพร้อมในหลายๆด้านจึงเลื่อนมาจัดในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกิจกรรมในรอบเช้าเป็นการตอบคำถาม-รับรางวัลเกี่ยวกับทักษะภาษาจีน และที่สำคัญสุดคือ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แจกอั่งเปาให้ครู เจ้าหน้าที่ นักการ และนักเรียนทุกคน เวลา 8.20-9.10 น. ณ บริเวณลาน St.Joseph Square

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยให้ข้อคิด แนวทางการเรียนรู้แบบ Chauffeur Knowledge และ Real Knowledge การนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-9.10 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ https://fs.blog/two-types-of-knowledge/

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ