ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และปลูกฝังจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรม ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดยานนาวา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.30-8.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Learn@Site ณ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ จัดกิจกรรม Learn@Site ให้กับนักเรียนระดับปวช. 3 และนักศึกษาระดับ ปวส. ณ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 โดยมี ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ EEC Automation Park คุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) และทีมงานให้การต้อนรับพร้อมทีมวิทยากรให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์อีกมุมในอุตสาหกรรมอีเล็คทริค ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มเติม

วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ปีการศึกษา 2566

วันสานสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่ ACC ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แสดงถึงความรักความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรม คณะครูและนักเรียนมีความสุข อิ่มอร่อย สนุกสนาน เป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่่เปี่ยมด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ จัดในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ โรจณารุณโภชนาคาร ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 โดย ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. ร่วมกันจัดเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้ความรู้แก่นักเรียน โดยใช้ ?พานไหว้ครู? เป็นสื่อสำคัญในพิธี และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนนักศึกษาสืบไป พร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการได้ประดับเหรียญให้กับประธานและรองประธานนักเรียน และมอบรางวัลในการจัดพานไหว้ครูให้กับนักเรียนแต่ละห้อง พิธีจัดในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078