ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการทำธุรกิจของ คุณกรณิสา มงคลพรอุดม ศิษย์เ้ก่ารุ่น 67

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการทำธุรกิจจากประสบการณ์จริงของ คุณกรณิสา มงคลพรอุดม เจ้าของสินค้า Brand Unmelt และเป็นศิษย์เก่า ACC รุ่น 67 ผู้มีความคิดเชิงบวก สนุกสนานกับการทำธุรกิจตามความถนัดและชอบพร้อมกับการพัฒนาตลอดเวลา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการมอบส้มมงคลแก่ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย นักเรียน ปวช. และนักศึกษา ปวส. ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อชิงของรางวัล และรับอั่งเปาจากผู้อำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาและจิตอาสาของนักเรียนชั้นปีที่ 3 และนักศึกษา ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 และนักศึกษา ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยจัดเป็นกิจกรรมจิตอาสา ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บางละมุง ชลบุรี และกิจกรรม ACC อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนนักศึกษาร่วมกันเก็บขยะ ณ ชายหาดบางแสน ชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ การสมัครเรียนและการสมัครงาน"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ การสมัครเรียนและการสมัครงาน" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยเรียนเชิญคุณวิศว์กรณ์ ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีเอ็กซ์ โลจิสติกส์ จำกัด และเป็นศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 42 มาให้ความรู้ แนวทางแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการอยู่ร่วมตลอดกิจกรรม ต่อจากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยมีสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ