ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (20 ตุลาคม 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยศิษย์เก่า ACC รุ่น 44 และ 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในครั้งนี้ รวมถึงตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และตัวแทนนักการนำข้าวกล่อง ขนมหวาน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม จำนวน 40 ชุด และสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง ศิษย์เก่าเป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง ขนมหวาน จำนวน 30 ชุด ไปมอบให้กับสถานีดับเพลิงยานนาวา ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมี สุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเลิดสินในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 หลังฉีดวัคซีนนักเรียนทุกคนอาการปกติดี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแล และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (12 ตุลาคม 2564)

ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" จำนวน 70 ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตบางคอแหลมเพื่อนำไปช่วยชุมชนที่อาศัยอยู่นอกเขตคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำหนุนสูงทำให้ท่วมบ้านเรือน โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 7 จัดทำข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยครั้งนี้ศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 300 ชุด ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องและน้ำสมุนไพรไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรืองจำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์นำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมี สุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

การสอบปลายภาคแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้มีการสอบปลายภาคแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในวันที่ 4-8 ต.ค. 2564 เพื่อประเมินผลการเรียน ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนแบบออนไลน์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนใส่ใจ ตั้งใจทำสอบกันอย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 2564 นี้

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078