ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการจัด Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับ ปวส. ในหัวข้อ "Next Move for ACC Students after the Pandemic" โดยเชิญคุณธวัช เวสตัน ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 66 ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินบางกอก แอร์เวย์ มาให้ข้อคิด ประสบการณ์การทำงาน การกำหนดเป้าหมายให้กับชีวิตและมุ่งมั่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ พร้อมมีกิจกรรมมาให้น้องๆ ร่วมสนุก และตอบคำถามอย่างเป็นกันเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต และการดูแลรักษาสุขภาพ หัวหน้าฝ่ายนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมถึงรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (19 มกราคม 2565)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 19 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับตัวแทนครูและนักเรียนมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ St.Mary's Square พร้อมกันนั้น คุณประสิทธิ์ ธารทอง เป็นตัวแทนนำข้าวกล่องพร้อมขนมหวาน จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนดอนกุศลพัฒนา ซอยดอยกุศล 1 สาทร ในครั้งนี้ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นเจ้าภาพ และศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อนคุณ ธรากร กมลเปรมปิยกุล เป็นเจ้าภาพขนมหวานคือเฉาก๊วย ตัวแทนครูและนักการของโรงเรียนนำอาหารกล่องและขนมหวานไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด และสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 60 ชุด ทางโรงเรียนขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ผู้ปกครอง คุณครู ทีมแม่ครัวโรงเรียน และนักการทุกท่านที่สนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำอาหารกล่องอย่างดีตลอดมาซึ่ง ครั้งที่ 19 นี้เป็นครั้งสุดท้าย ท้ายสุดนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (12 มกราคม 2565)

โครงการ ACC ปันน้ำใจ ให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คุณประสิทธ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย กรรมการและรองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ร่วมกับตัวแทนครูและนักเรียนมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ บริเวณ St.Mary?s Square พร้อมกันนั้น คุณประสิทธิ์ ธารทอง เป็นตัวแทนนำข้าวกล่องพร้อมขนมหวาน จำนวน 50 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนแสงจันทน์ใน ซอยจันทน์ 32 และมีศิษย์เก่ารุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพ และศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อนคุณธรากร กมลเปรมปิยกุล เป็นเจ้าภาพขนมหวาน ลูกเดือย ตัวแทนครู นักการและนางสาวญาธิดา อิ่มเต็ม ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 78 เป็นตัวแทนโรงเรียนนำอาหารกล่องและขนมหวานไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด และสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 60 ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ