ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (6 ตุลาคม 2564)

ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง พร้อมด้วย ตัวแทนกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับคณะคุณครูมอบ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" ประกอบด้วย สิ่งของบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยา ที่ทางสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) มอบให้กับสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครือทั้ง 14 แห่งๆ ละ 200 ชุด ทางโรงเรียนรับมอบและนำมาแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน และบุคลากร เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งกิจกรรม โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 6 จัดทำข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยครั้งนี้ คุณสุธี ธนเนศ และครอบครัว ศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำข้าวกล่องในวันนี้ ต่อจากนั้นตัวแทนคุณครู และตัวแทนนักการ นำข้าวกล่อง ขนมหวาน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรืองจำนวน 60 ชุด สำนักงานเขตสาทร จำนวน 40 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง ACC รุ่น 34 และคุณอำนวย วิชญะวิลาส ACC รุ่น 45 เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ นำข้าวกล่องพร้อม ขนมหวาน จำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ขอขอบคุณ คุณสมเกียรติ วัชระชัยพงษ์ ศิษย์เก่า รุ่น ACC รุ่น 49 นำขนมปัง แยมโรล และคุณสุวรรณี ชยประเสริฐ นำขนมหวานมาร่วมสมทบ ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมี สุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" รวมพลัง 14 สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) จัดทำโครงการ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" ประกอบด้วยสิ่งของบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยา เพื่อส่งมอบให้กับสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันในเครือทั้ง 14 แห่งๆ ละ 200 ชุด ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และตัวแทนคุณครูรับมอบ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" จากคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อมอบต่อให้กับผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (29 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยครั้งนี้ศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในวันนี้ ตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และตัวแทนนักการ นำข้าวกล่อง ขนมหวาน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสินจำนวน 100 ชุด และชุมชนอยู่ดี 10 เขตบางคอแหลมจำนวน 100 ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (22 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนโดยมีศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ห้อง 4/3 รับเป็นเจ้าภาพข้าวกล่องในวันนี้ ตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และตัวแทนนักการนำข้าวกล่อง ขนมหวาน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสินจำนวน 100 ชุด และชุมชนวัดจันทร์ในเขตบางคอแหลมจำนวน 100 ชุด สำนักงานเขตสาทร 30 ชุด และตัวแทนศิษย์เก่านำไปมอบให้ชุมชนมิตรสามัคคี ซอยจันทน์ 34/2 จำนวน 30ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078