ข่าวและกิจกรรม

งานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่สำหรับครูและนักการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับครูและนักการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน โอกาสนี้ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทย และที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณอำนวย วิชญะวิลาส คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ Merry Christmas and Happy New Year แก่ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และอยู่ร่วมงาน มีการแสดงของครู ร้องเพลง จับฉลากรับของรางวัล คุณครูและนักการได้รับของรางวัลของขวัญกันทุกคน Happy Happy ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

งานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00-12:30 น. กองทุนสวัสดิการครูร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี มีการเล่มเกมส์ จับสลากของรางวัล และชมการแสดงของนักเรียนแต่ละห้อง โดยทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ?พิธีเสกถ้ำพระกุมาร โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ?

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดวจนพิธีธรรม ?พิธีเสกถ้ำพระกุมาร โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ? โดยคุณพ่อสุนัย สุขชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพเป็นประธานในพิธีทางศาสนา มีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และนักการเข้าร่วมในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 8.15-8.40 น. บริเวณ Saint Joseph?s Square

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (15 ธันวาคม 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ St.Mary's Square โดยครั้งนี้ คุณประสิทธ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องและร่วมมอบข้าวกล่องด้วย พร้อมกันนั้นได้นำข้าวกล่องพร้อมขนมเต้าส่วน จำนวน 100 ชุดไปมอบให้กับชุมชนบ้านสวนพลู เขตสาทร เพราะมีศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อนคุณธรากร กมลเปรมปิยกุล นำขนมเต้าส่วนมาร่วมบุญด้วย ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (ในครั้งที่ 17 และ 18 ขอเลื่อนการแจกเป็นวันที่ 5 และวันที่ 12 มกราคม 2565)

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ