ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (15 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นี้ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณสุวิทย์ ลิมป์ศริริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยมีศิษย์เก่า ACC รุ่น 46 รับเป็นเจ้าภาพข้าวกล่องในวันนี้ ตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และตัวแทนนักการนำข้าวกล่อง ผลไม้ และน้ำสมุนไพรไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสินจำนวน 100 ชุด และชุมชนเจริญกรุง 107 เขตบางคอแหลมจำนวน 100 ชุด และตัวแทนศิษย์เก่านำไปมอบให้ศูนย์สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 30 ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (8 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง เป็นโครงการที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นี้ ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 45 เป็นเจ้าภาพ โดยเวลา 10.30 น. ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ นำข้าวกล่อง ผลไม้ และน้ำสมุนไพรไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด และชุมชนเจริญกรุง 85 เขตบางคอแหลม จำนวน 100 ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (1 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง เป็นโครงการที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ได้ร่วมกันทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายทุกวันพุธ ครั้งละ 300 กล่อง เริ่มวันพุธที่ 1 กันยายน ถึงวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ทั้งหมดจำนวน 18 ครั้ง จุดประสงค์เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวันพุธที่ 1 กันยายนนี้ คุณเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางคอแหลมมารับมอบข้าวกล่องจำนวน 150 กล่องจากภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนเจริญกรุง 87 และตัวแทนครูไปมอบข้าวกล่องจำนวน 80 กล่องให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน และส่วนสุดท้ายแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สุดท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) โดยมีตัวแทนกรรมการสมาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยภราดาวิหาร สรีหาพล ผู้อำนวยการ ได้มอบข้าวสารให้กับชุมชุนที่อาศัยบริเวณรอบโรงเรียน ครอบครัวละ 5 กิโลกรัม และคุณนุชนารี ประราศรี เลขานุการวัดเซนต์หลุยส์ มาร่วมบุญกับทางโรงเรียน โดยนำไข่ไก่สดจำนวน 600 ฟอง มาร่วมบุญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนมีความห่วงใยทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้าย

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078