ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (15 ธันวาคม 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิลาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ St.Mary's Square โดยครั้งนี้ คุณประสิทธ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องและร่วมมอบข้าวกล่องด้วย พร้อมกันนั้นได้นำข้าวกล่องพร้อมขนมเต้าส่วน จำนวน 100 ชุดไปมอบให้กับชุมชนบ้านสวนพลู เขตสาทร เพราะมีศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อนคุณธรากร กมลเปรมปิยกุล นำขนมเต้าส่วนมาร่วมบุญด้วย ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (ในครั้งที่ 17 และ 18 ขอเลื่อนการแจกเป็นวันที่ 5 และวันที่ 12 มกราคม 2565)

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2564 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการทำงานอย่างพากเพียร ซื่อสัตย์สุจริต การทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความเชื่อใจและไว้ใจกัน การเตรียมเทศกาลพระคริสตสมภพ(เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) และการนำเสนอการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรับน้องของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรม มีภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คุณอำนวย วิชญะวิสาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ กิจกรรมจัดอย่างรวบรัด กระชับ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและใกล้ชิดกันน้อยที่สุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในการแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ้แสดงถึงความกตญัญูกตเวทีซึ่งถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงตามประเพณีอันดีงามของไทย และเมื่อรับพรจากครูบาอาจารย์แล้วจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีการต้อนรับภราดาและครูใหม่สู่ความเป็นพี่น้องของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นอกจากนี้ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เป็นพิธีอย่างกระชับตามสถานการณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-10.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ