ข่าวและกิจกรรม

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นประธานจัดงาน คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการ และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 8.10-9.30 น. ณ ลานพิธี St.Mary?s Square

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โดยภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิชาการพร้อมเสริมทักษะด้วยการปฏิบัติจริงจาก 4 ฐาน ประสานกันในหลากหลายวิชาทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน รวมถึงวิชาด้านธุรกิจ พร้อมสันทนาการที่สนุกสนานเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม สร้างความร่วมมือในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ แต่ไม่ลืมดูแล ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างโดยให้ใกล้กันน้อยที่สุด และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือในกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.15 น. บริเวณอาคารอัสสัมชัญ และ St.Joseph's square

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (1 ธันวาคม 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 14 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ คุณอำนวย วิชญะวิสาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และ มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฝ่ายจีน และที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องครั้งนี้ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ บริเวณ St.Mary's Square และ ศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อนคุณธรากร กมลเปรมปิยกุล นำสาคูถั่วดำมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์ สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง ศิษย์เก่า เป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนโรงน้ำแข็ง ซอยเจริษราษฎร์1 และบริเวณใกล้เคียง ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

การเปิดเรียนวันแรกในรูปแบบปกติ (On-site) 29 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 วันแรกของการเปิดเรียนรูปแบบปกติ On-Site นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ผลการตรวจเป็นลบทุกคน (ไม่พบเชื้อ) โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการของกรมอนามัย และนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีได้รับฟังโอวาทจากภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ และพบปะกับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง มาให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องตรวจ ATK ด้วยตนเอง และมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียนให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ