ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (24 พฤศจิกายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิสาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยครั้งนี้ ดร.ธะนาชัย ธีระพัฒนวงศ์ พร้อมด้วยตัวแทนศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 27 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องและได้ให้เกียรติร่วมมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ บริเวณ St.Mary's Square และ ศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อนคุณธรากร กมลเปรมปิยกุล นำข้าวเหนียวเปียกมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง ศิษย์เก่า เป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนร่วมพัฒนา วรพจน์ ตรอกจันทร์ 35 ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

การให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการตรวจ ATK ด้วยตนเอง จากศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง

แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ บุญะรัตนเวช และคณะพยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง มาให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น่ 1 อาคารอัสสัมชัญ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมในการให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ (on-site)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (17 พฤศจิกายน 2564)

ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแจกข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ บริเวณ St.Mary's Square โดยครั้งที่ 12 นี้ ดร.ธะนาชัย ธีระพัฒนวงศ์ ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 27 เป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง มีตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด และศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ นำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับ วัดปรกและชุมชนวัดปรก ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ระบบทวิภาคี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้มีการปฐมนิเทศแบบ onsite ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ระบบทวิภาคี โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ให้โอวาท ข้อคิดและแนวปฏิบัติทางการเรียนและการทำงาน ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ