ข่าวและกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ระบบทวิภาคี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้มีการปฐมนิเทศแบบ onsite ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ระบบทวิภาคี โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ให้โอวาท ข้อคิดและแนวปฏิบัติทางการเรียนและการทำงาน ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (10 พฤศจิกายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 11 ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ บริเวณ St.Mary's Square โดยคุณเจริญ อุษณาจิตต์ ศิษย์เก่า ACC รุ่น 30 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในวันนี้ และคุณสุวรรณี ชยประเสริฐ นำถั่วเขียวต้มน้ำขิงมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการ นำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม จำนวน 40 ชุด สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด และคุณประสิทธิ์ ธารทอง ศิษย์เก่า เป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง จำนวน 30 ชุด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ onsite

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดประชุมครูและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนกลับโรงเรียน โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 มีการนำเสนอวิธีการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากโรคโควิด-19 และสร้างความมั่นใจ คลายกังวลของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียน ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม พร้อมกันนี้นักเรียนได้รับหนังสือเรียนจากคุณครูประจำชั้นเพื่อเตรียมพร้อมมาเรียนที่โรงเรียน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด และพร้อมต้อนรับนักเรียนทุกคน

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ