ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (27 ตุลาคม 2564)

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และตัวแทนศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 43 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง และคุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนในโครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ณ บริเวณ St.Mary?s Square มีตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู จำนวน 40 ชุด และศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์นำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนเซนต์หลุยส์ ซอยพิชัย 1 และซอยพิชัย 2 ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (20 ตุลาคม 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยศิษย์เก่า ACC รุ่น 44 และ 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในครั้งนี้ รวมถึงตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และตัวแทนนักการนำข้าวกล่อง ขนมหวาน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม จำนวน 40 ชุด และสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง ศิษย์เก่าเป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง ขนมหวาน จำนวน 30 ชุด ไปมอบให้กับสถานีดับเพลิงยานนาวา ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมี สุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเลิดสินในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 หลังฉีดวัคซีนนักเรียนทุกคนอาการปกติดี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแล และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (12 ตุลาคม 2564)

ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" จำนวน 70 ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตบางคอแหลมเพื่อนำไปช่วยชุมชนที่อาศัยอยู่นอกเขตคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำหนุนสูงทำให้ท่วมบ้านเรือน โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 7 จัดทำข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยครั้งนี้ศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 300 ชุด ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องและน้ำสมุนไพรไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรืองจำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์นำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมี สุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ