ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (12 ตุลาคม 2564)

ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" จำนวน 70 ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตบางคอแหลมเพื่อนำไปช่วยชุมชนที่อาศัยอยู่นอกเขตคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำหนุนสูงทำให้ท่วมบ้านเรือน โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 7 จัดทำข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยครั้งนี้ศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 300 ชุด ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องและน้ำสมุนไพรไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรืองจำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์นำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ การเคหะแห่งชาติ ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมี สุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

การสอบปลายภาคแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้มีการสอบปลายภาคแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในวันที่ 4-8 ต.ค. 2564 เพื่อประเมินผลการเรียน ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนแบบออนไลน์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนใส่ใจ ตั้งใจทำสอบกันอย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 2564 นี้

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (6 ตุลาคม 2564)

ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง พร้อมด้วย ตัวแทนกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับคณะคุณครูมอบ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" ประกอบด้วย สิ่งของบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยา ที่ทางสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) มอบให้กับสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครือทั้ง 14 แห่งๆ ละ 200 ชุด ทางโรงเรียนรับมอบและนำมาแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน และบุคลากร เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งกิจกรรม โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 6 จัดทำข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยครั้งนี้ คุณสุธี ธนเนศ และครอบครัว ศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำข้าวกล่องในวันนี้ ต่อจากนั้นตัวแทนคุณครู และตัวแทนนักการ นำข้าวกล่อง ขนมหวาน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรืองจำนวน 60 ชุด สำนักงานเขตสาทร จำนวน 40 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง ACC รุ่น 34 และคุณอำนวย วิชญะวิลาส ACC รุ่น 45 เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ นำข้าวกล่องพร้อม ขนมหวาน จำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ขอขอบคุณ คุณสมเกียรติ วัชระชัยพงษ์ ศิษย์เก่า รุ่น ACC รุ่น 49 นำขนมปัง แยมโรล และคุณสุวรรณี ชยประเสริฐ นำขนมหวานมาร่วมสมทบ ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมี สุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) จัดทำโครงการ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" ประกอบด้วยสิ่งของบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยา เพื่อส่งมอบให้กับสมาคมศิษย์เก่าของสถาบันในเครือทั้ง 14 แห่งๆ ละ 200 ชุด ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และตัวแทนคุณครูรับมอบ "ถุงปันน้ำใจชาว CGA" จากคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อมอบต่อให้กับผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ