ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม "งานโคมไฟ เชื่อมสายใยรัก ACC" ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการครูจัดกิจกรรม "งานโคมไฟ เชื่อมสายใยรัก ACC" โดยห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและให้นักเรียนร่วมประดิษฐ์โคมไฟเนื่องในเทศกาลหยวนเซียว(โคมไฟ) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของจีน และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสนุกสนาน และได้แสดงความสามารถของนักเรียนทุกชั้นปีพร้อมทั้งจับฉลากรับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภชและห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมีความห่วงใยต่อสุขภาพของทุกคน เน้นการออกกำลังกายทั้งโดยส่วนตัวและร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนางาน ให้ช่วยกันดูแล อบรมนักเรียนในเรื่องจริยธรรม ศิลธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เคารพในตัวตนและศักดิ์ศรีของกันและกัน ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละงาน แต่ละฝ่าย ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.45-17.45 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย การเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฉลองวันตรุษจีน ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีน (วันขึ้นปีใหม่ของจีน) เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวจีน โดยอาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทย Ms.Yu Shuang ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจือฝ่ายไทยพร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าพบภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเพื่อสวัสดีปีใหม่ Happy Chinese New Year ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078