ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (29 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยครั้งนี้ศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในวันนี้ ตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และตัวแทนนักการ นำข้าวกล่อง ขนมหวาน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสินจำนวน 100 ชุด และชุมชนอยู่ดี 10 เขตบางคอแหลมจำนวน 100 ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (22 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนโดยมีศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ห้อง 4/3 รับเป็นเจ้าภาพข้าวกล่องในวันนี้ ตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และตัวแทนนักการนำข้าวกล่อง ขนมหวาน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสินจำนวน 100 ชุด และชุมชนวัดจันทร์ในเขตบางคอแหลมจำนวน 100 ชุด สำนักงานเขตสาทร 30 ชุด และตัวแทนศิษย์เก่านำไปมอบให้ชุมชนมิตรสามัคคี ซอยจันทน์ 34/2 จำนวน 30ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (15 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นี้ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณสุวิทย์ ลิมป์ศริริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยมีศิษย์เก่า ACC รุ่น 46 รับเป็นเจ้าภาพข้าวกล่องในวันนี้ ตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และตัวแทนนักการนำข้าวกล่อง ผลไม้ และน้ำสมุนไพรไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสินจำนวน 100 ชุด และชุมชนเจริญกรุง 107 เขตบางคอแหลมจำนวน 100 ชุด และตัวแทนศิษย์เก่านำไปมอบให้ศูนย์สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 30 ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (8 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง เป็นโครงการที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นี้ ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 45 เป็นเจ้าภาพ โดยเวลา 10.30 น. ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและตัวแทนคุณครู ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ นำข้าวกล่อง ผลไม้ และน้ำสมุนไพรไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด และชุมชนเจริญกรุง 85 เขตบางคอแหลม จำนวน 100 ชุด ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ