ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และเพื่อปรึกษา เสนอแนะในการพัฒนางานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนโอกาสเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนโอกาสเปิดการเรียนการสอนตามปกติเป็นวันแรก โดยให้นักเรียนได้รู้จักเรียนรู้การจัดระเบียบชีวิตของตนเองในช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อการเรียน การส่งงาน รวมถึงการดูแลตนเอง บุคคลในครอบครัว รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนด กฏระเบียบอย่างเคร่งครัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่าฯ และมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดเข้าพบคณะภราดา

คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ในนามผู้แทนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีโอกาสฉลองคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่แก่ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเสกถ้ำพระกุมารโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ 25 ธันวาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานอภิบาลจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมาร เนื่องในโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ โดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี และภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันพระคริสตสมภพพร้อมกับอวยพรให้แก่คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่นักการทุกคน นอกจากนี้ตัวแทนห้องเรียนขงจื่อ มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ Ms.Yu Shuang ตัวแทนฝ่ายจีน มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์ ตัวแทนฝ่ายไทยและคณะครูสอนภาษาจีนมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสฉลองคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่แก่คณะภราดา ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 8.10-8.50 น. ณ ลานเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078