ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (1 กันยายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง เป็นโครงการที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ได้ร่วมกันทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายทุกวันพุธ ครั้งละ 300 กล่อง เริ่มวันพุธที่ 1 กันยายน ถึงวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ทั้งหมดจำนวน 18 ครั้ง จุดประสงค์เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวันพุธที่ 1 กันยายนนี้ คุณเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางคอแหลมมารับมอบข้าวกล่องจำนวน 150 กล่องจากภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนเจริญกรุง 87 และตัวแทนครูไปมอบข้าวกล่องจำนวน 80 กล่องให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน และส่วนสุดท้ายแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สุดท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA) โดยมีตัวแทนกรรมการสมาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยภราดาวิหาร สรีหาพล ผู้อำนวยการ ได้มอบข้าวสารให้กับชุมชุนที่อาศัยบริเวณรอบโรงเรียน ครอบครัวละ 5 กิโลกรัม และคุณนุชนารี ประราศรี เลขานุการวัดเซนต์หลุยส์ มาร่วมบุญกับทางโรงเรียน โดยนำไข่ไก่สดจำนวน 600 ฟอง มาร่วมบุญช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนมีความห่วงใยทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้าย

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดสัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนแบบออนไลน์

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดสัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนแบบออนไลน์ (วันจันทร์ที่ 9, วันพุธที่ 11 และวันศุกร์ที่ 13) นักเรียนให้ความสำคัญและเข้าห้องสอบกันอย่างพร้อมเพรียงตามที่ทางวิชาการจัดให้ ทุกคนตั้งใจทำสอบกันอย่างเต็มที่ มีคุณครูช่วยดูแลการสอบจากที่บ้านและที่โรงเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้จัดการเรียนการสอนตามปกติในเร็ววัน

อ่านเพิ่มเติม

คณะครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล SWOT เพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565-2570

คณะครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล SWOT เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีพ.ศ.2565-2570 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ