ข่าวและกิจกรรม

พิธีลงนามสัญญาการใช้สำนักงาน ห้องเรียนและการมอบทุนการศึกษา

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ ได้ทำพิธีลงนามสัญญาการใช้สำนักงาน ห้องเรียนและการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก BLCU การส่งมอบตำแหน่งประธานชมรมศิษย์เก่า BLCU BKK จากคุณธัชชัย จิรวณิชชากรแก่คุณอธิป พีชานนท์ การแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของ BLCU ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "กีฬาสี รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคบ่าย)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนได้จัดการแข่งขัน "กีฬาสี รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการและภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมชมร่วมเชียร์ เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำงานกันเป็นทีมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้เล่นกีฬาที่ชอบ ได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆ กับได้รู้ถึงคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยภาคบ่าย เวลา 12.30-16.00 น. เป็นการแข่งขันกรีฑาและฟุตบอล ณ สนามวิลล่ามงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "กีฬาสี รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเช้า)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนได้จัดการแข่งขัน "กีฬาสี รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการและภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมชมร่วมเชียร์ เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำงานกันเป็นทีมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้เล่นกีฬาที่ชอบ ได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆ กับได้รู้ถึงคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยภาคเช้า เวลา 8.30-11.30 น. เป็นการแข่งขันแชร์บอลหญิง บาสเกตบอลชายและวอลเลย์บอลผสม ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงการทำสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ ในการใช้สถานที่ของโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 นี้ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั้งในระดับ ปวช. ระดับ ปวส.ภาคปกติ และปวส.หลักสูตรทวิภาคี ต้องชี้แจงและอธิบายให้ผู้ปกครองทราบอย่างถูกต้องเป็นจริง เรื่องของทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละฝ่ายแต่ละงานต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และมีการบันทึกให้เป็นปัจจุบัน การเป็นครูจะต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ต่อจากนั้นเป็นการรายงานการดำเนินการต่างๆ ของแต่ละฝ่าย แต่ละงาน รวมถึงการแสดงความยินดีกับการแต่งงานของครูของเรา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 15.45-17.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078