ข่าวและกิจกรรม

learn@site ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ณ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Learn@site ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเดินทางไปที่หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย บางปู สมุทรปราการ เพื่อบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ แล้วจึงเดินทางไปบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคุณภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ศิษย์เก่ารุ่น 52 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบุคลากรของบริษัทให้การต้อนรับและพาชมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ต่อจากนั้นเดินทางไปที่วัดอโศการามเพื่อให้นักเรียนได้ไหว้พระขอพร ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมีนาคม 2564

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนโดยกล่าวย้ำเรื่องการออกแบบชีวิต รู้จักมีศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าของตัวเอง พร้อมทั้งให้ข้อคิดของคน 5 ประเภทที่จะอยู่ในสังคมลำบากและจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องเข้าใจถึงการลงทุนให้กับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและตั้งเป้าหมายในอนาคตให้ชัดเจนและมุ่งมั่นให้สำเร็จตามนั้น ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 8.20-9.20 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการครูจัดกิจกรรม "งานโคมไฟ เชื่อมสายใยรัก ACC" โดยห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและให้นักเรียนร่วมประดิษฐ์โคมไฟเนื่องในเทศกาลหยวนเซียว(โคมไฟ) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของจีน และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสนุกสนาน และได้แสดงความสามารถของนักเรียนทุกชั้นปีพร้อมทั้งจับฉลากรับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภชและห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมีความห่วงใยต่อสุขภาพของทุกคน เน้นการออกกำลังกายทั้งโดยส่วนตัวและร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการประเมินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนางาน ให้ช่วยกันดูแล อบรมนักเรียนในเรื่องจริยธรรม ศิลธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เคารพในตัวตนและศักดิ์ศรีของกันและกัน ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละงาน แต่ละฝ่าย ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.45-17.45 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ