ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตรระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับโรงเรียนแอ๊ตเวนตีสเอกมัย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดการแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตรระหว่างนักเรียนเอซีซีกับนักเรียนแอ๊ตเวนตีสเอกมัย เพื่อสร้างความสามัคคี เล่นกันเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน" โดยเชิญคุณปิ่นรัตน์ ยงศ์พันธ์ชัย (EMCEE Pinrat Professional MC EN-TH-CHI) ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 67 มาให้ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงเทคนิคการพูดในที่ชุมชนให้กับนักเรียนที่สนใจจำนวน 30 คน เพื่อสร้างทัศนะคติและพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ การแสดงของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ความคืบหน้าในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การดูแลนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการนำเสนอการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ตามประเพณีจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเทศกาลจงชิว (วันไหว้พระจันทร์) เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว จะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.50-15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078