ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย การเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฉลองวันตรุษจีน ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีน (วันขึ้นปีใหม่ของจีน) เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวจีน โดยอาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทย Ms.Yu Shuang ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน มิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจือฝ่ายไทยพร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าพบภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเพื่อสวัสดีปีใหม่ Happy Chinese New Year ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และเพื่อปรึกษา เสนอแนะในการพัฒนางานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนโอกาสเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนโอกาสเปิดการเรียนการสอนตามปกติเป็นวันแรก โดยให้นักเรียนได้รู้จักเรียนรู้การจัดระเบียบชีวิตของตนเองในช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อการเรียน การส่งงาน รวมถึงการดูแลตนเอง บุคคลในครอบครัว รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนด กฏระเบียบอย่างเคร่งครัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ