ข่าวและกิจกรรม

ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 83 ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 13 มกราคม 2567)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 83 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนำนักเรียนไปที่ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา เขาใหญ่ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิถีกสิกรรมและศาสตร์พอเพียงที่ดำเนินตามรูปแบบศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีกิจกรรม Mini Survival กิจกรรม Walk Rally ตามฐานต่างๆ เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการปฏิบัติจริง โอกาสนี้คุณโรจนี ลีลากุล ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 51 และ Co founder ของศูนย์ฯ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ คณะ อีกทั้ง ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการอยู่ร่วมตลอดกิจกรรม ในวันที่ 13-15 มกราคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา เขาใหญ่ นครราชสีมา ทั้งนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ACCA ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนเพื่อให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้เรียนเชิญคุณวชิร กาญจนพิศิษฐ์ และคุณอำนวย วิชญะวิลาส (ศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 45) มาให้ความรู้พร้อมปฏิบัติจริงในหัวข้อ "เทคนิคในการวางท่าทาง ปรับบุคลิกภาพ" โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดและอยู่ร่วมตลอดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.00-14.45 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

งานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่สำหรับนักเรียนครั้งสุดท้ายของโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยกองทุนสวัสดิการครูจัดงานเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับนักเรียนทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เริ่มด้วยการถวายความเคารพ และระลึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์บนรางหญ้าในถ้ำเลี้ยงสัตว์ ถวายดอกไม้และจูบพระกุมารด้วยความศรัทธา ต้อจากนั้นจึงเริ่มงานโดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในงานและเป็นพิธีกร มีภราดาจำรัส แก้วอำคา ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมมอบของขวัญ ของรางวัลให้กับนักเรียน ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์มาร่วมส่งความสุข สนับสนุนของรางวัลให้แก่นักเรียน มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-14.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารมงฟอร์ต และห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

งานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่สำหรับครูครั้งสุดท้ายของโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักการในการทำงานเป็นปีการศึกษาสุดท้าย ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดและศิษย์เก่ารุ่นที่ 34 ตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทยและที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และศิษย์เก่าหลายท่านเข้าร่วมงานพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ Merry Christmas and Happy New Year แก่ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการและพิธีกรของงาน มีการแสดงพิเศษของคณะครู การจับฉลากมอบของรางวัล ของขวัญให้กับครูและนักการทุกคน ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ