ข่าวและกิจกรรม

ปฐมนิเทศการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นปีที่ 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ บริษัทคอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) โดยคุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และศิษย์เก่า ACC รุ่นที่ 45 มอบหมายให้ทีมงานของบริษัทจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ กฏระเบียบ และลักษณะงานที่นักเรียนสนใจก่อนเข้าฝึกงานจริง ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 201-202 ชั้น 2 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

Graduation Party ผุ้สำเร็จการศึกษา ปวช.3 รุ่นที่ 82 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานเลี้ยงฉลองสำเร็จการศึกษา "ACC 82 Till We Meet Again" นักเรียนชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 82 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน คุณสุวิทย์ สิมป์ศิริพันธ์ ผู้แทน ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้ง 2 สมาคมเข้าร่วมงานและแสดงความยินดี ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00-21.30 น. ณ ห้อง Function Eleven โรงแรม Siam@Siam Design Hotel

อ่านเพิ่มเติม

การสอบวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของนักเรียน และให้นักเรียนได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งนักเรียนเตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำสอบกันทุกคน ในวันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลา นักเรียน ปวช. 3 รุ่นที่ 82 และนักศึกษา ปวส. รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี เริ่มด้วยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยอาจารย์เฉลิม สุวรรณคณารักษ์ ประธานนักเรียนกล่าวขอบคุณและขอขมาครูอาจารย์ ต่อด้วยตัวแทนนักเรียนชั้นปีที่ 2 กล่าวความรู้สึก และการแสดงพร้อมด้วยวิดีทัศน์เพื่อเป็นการอำลารุ่นพี่ ผู้อำนวยการกล่าวอวยพรและให้ข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ต่อจากนั้นผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันผูกข้อมือให้กับลูกศิษย์ทุกคน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078