ข่าวและกิจกรรม

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการสอบกลางภาคเรียน เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนเตรียมความพร้อมและตั้งใจทำสอบกันเป็นอย่างดี ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดผลงานในกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมประกวดผลงานวันแม่ ซึ่งนักเรียนชั้นปีที่ 1 ประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่ นักเรียนชั้นปีที่ 2 ทำคลิปวีดีโอแสดงความรู้สึกต่อคุณแม่ นักเรียนชั้นปีที่ 3 ทำคลิปวีดีโอสัมภาษณ์ผู้อื่นเนื่องในวันแม่ โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดพร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพ และให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธงของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับศูนย์การแพทย์เกษตรนวมินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการได้พูดถึงคุณธรรมที่ควรมี ความซื่อสัตย์ รู้จักอดทน อดกลั้น และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เรื่องการจัด Alumni?s Talk การจัด Learn@Site และกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านธุรกิจ เรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การสรุปผลกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้ว และการนำเสนองานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078