ข่าวและกิจกรรม

การให้ความรู้เรื่อง

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ซึ่งมีคุณมัลลิกา ทองหล้า ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน คุณปริยาภัทร เล็กประยูร รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน คุณเสาวลักษณ์ โลหัชวาณิชย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุนมาให้ความรู้เรื่อง "E-Donation" ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการการรับบริจาคเพื่อการศึกษาของโรงเรียนฯ ขอขอบคุณคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการที่ให้การสนับสนุนและคุณพนิดา เทพกาญจนา ผู้บริหารบริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยภราดาวิหาร ศรีพาพล ผู้อำนวยการกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการและนักเรียนเข้าร่วมพิธีในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00-9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตรระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับโรงเรียนแอ๊ตเวนตีสเอกมัย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดการแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตรระหว่างนักเรียนเอซีซีกับนักเรียนแอ๊ตเวนตีสเอกมัย เพื่อสร้างความสามัคคี เล่นกันเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน" โดยเชิญคุณปิ่นรัตน์ ยงศ์พันธ์ชัย (EMCEE Pinrat Professional MC EN-TH-CHI) ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 67 มาให้ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงเทคนิคการพูดในที่ชุมชนให้กับนักเรียนที่สนใจจำนวน 30 คน เพื่อสร้างทัศนะคติและพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ