ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนเพื่อเสริมทักษะ เพิ่มประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบซึ่งทำให้นักเรียนเอซีซีเก่งด้านวิชาการและเด่นด้านกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 ? 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปีการศึกษา 2563

เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการยังเข้มข้นตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยและผู้ปกครองหมดกังวลเพราะต้อนรับกันตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์ให้ทำความสะอาดมือ มีการจัดระยะห่างทุกกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุด ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างซึ่งเป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของประเทศจีน นักเรียนได้รู้ถึงประวัติของ ชวีหยวน ขุนนางผู้รักชาติแห่งแคว้นฉู่ ได้รู้ว่าทำไมต้องทำขนมบ๊ะจ่าง ได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันแบบมีระยะห่าง ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 - 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการกล่าวถึงการต้อนรับนักเรียนใหม่พร้อมกับผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี ผู้ปกครองชื่นชมในมาตรการต่างๆ ที่ทางโรงเรียนดำเนินการ การจัดห้องเรียน อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 และให้เชื่อมั่นในการดูแลนักเรียนของโรงเรียน การเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฏาคมนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ต่อจากนั้นเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078