ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม "วันสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" โดยเชิญผู้ปกครองรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับผลการเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการดูแลแก้ไขปัญหาของบุตรหลานทั้งในด้านความรู้ ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรม "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" โดยให้นักเรียนออกรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดรอบสองของไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกหน้ากากผ้าของโรงเรียนให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงการสูญเสียบุพการีของภราดาบางท่านในเครือมูลนิธิฯ และร่วมสวดภาวนาให้แก่ผู้ล่วงลับ การประชุมสัญจรของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในวันที่ 19 กันยายน 2563 การเฝ้าระวังทั้งสถานการณ์ของโควิด-19 และการแสดงความคิดเห็น ความคิดต่างของนักเรียน รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.20-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงการจัดงานฉลองครบ 120 ปี การเข้ามาทำงานของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลในประเทศไทยในปีการศึกษา 2564 มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างซึ่งโรงเรียนของเราจะต้องมีส่วนร่วม การดูแลนักเรียนให้ดี ให้สิทธิเสรีภาพ และให้แสดงออกได้โดยไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น การดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยังไม่น่าวางใจ และการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละงาน แต่ละฝ่าย ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ