ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงการสูญเสียบุพการีของภราดาบางท่านในเครือมูลนิธิฯ และร่วมสวดภาวนาให้แก่ผู้ล่วงลับ การประชุมสัญจรของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในวันที่ 19 กันยายน 2563 การเฝ้าระวังทั้งสถานการณ์ของโควิด-19 และการแสดงความคิดเห็น ความคิดต่างของนักเรียน รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.20-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงการจัดงานฉลองครบ 120 ปี การเข้ามาทำงานของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลในประเทศไทยในปีการศึกษา 2564 มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างซึ่งโรงเรียนของเราจะต้องมีส่วนร่วม การดูแลนักเรียนให้ดี ให้สิทธิเสรีภาพ และให้แสดงออกได้โดยไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น การดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยังไม่น่าวางใจ และการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละงาน แต่ละฝ่าย ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดการสอบกลางภาคเรียน เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนเตรียมความพร้อมและตั้งใจทำสอบกันเป็นอย่างดี ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดผลงานในกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมประกวดผลงานวันแม่ ซึ่งนักเรียนชั้นปีที่ 1 ประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่ นักเรียนชั้นปีที่ 2 ทำคลิปวีดีโอแสดงความรู้สึกต่อคุณแม่ นักเรียนชั้นปีที่ 3 ทำคลิปวีดีโอสัมภาษณ์ผู้อื่นเนื่องในวันแม่ โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดพร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพ และให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธงของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ