ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการได้พูดถึงคุณธรรมที่ควรมี ความซื่อสัตย์ รู้จักอดทน อดกลั้น และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เรื่องการจัด Alumni?s Talk การจัด Learn@Site และกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านธุรกิจ เรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การสรุปผลกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้ว และการนำเสนองานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่ โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และทางโรงเรียนได้เชิญคุณอริยาภรณ์ สินประเสริฐกูล คุณแม่ของนางสาวอชิรญา ห้อง 2/3 เป็นตัวแทนคุณแม่กล่าวถึงความรู้สึกของแม่ในวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-10.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการพูดถึงการสรุปกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้นสำหรับกิจกรรมที่จะจัดในเดือนสิงหาคมนี้ ความช่วยเหลือของศิษย์เก่ารุ่นพี่ในการดูแล ชี้แนะ ให้คำปรึกษาแก่รุ่นน้องในรูปแบบต่างๆ ความเป็นไปได้ของการจัดหลักสูตรแบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไป ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนรหัส

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอนทุกคนได้พบกับนักเรียนรหัสของตัวเองเพื่อพูดคุย ให้คำปรึกษา สร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้น เข้าใจกันดีขึ้น นักเรียนทุกคนได้รับความเป็นกันเอง ความเป็นเพื่อน และสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนอกเหนือจากการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ