ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 รุ่นที่ 82 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธีทางศาสนา คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ ตัวแทนคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมคณะกรรมการ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์พร้อมคณะกรรมการ คณะครู ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้มอบ "ทุน 5 ทศวรรษ" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.00-11.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 กิจกรรมพร้อมกัน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 กิจกรรมรวมกันในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - กิจกรรมมุทิตาจิตครูและนักการเกษียณ - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี - กิจกรรมคนดีศรีเอซีซี โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้กระทำความดีใน 5 ด้าน คือ ด้านการมีระเบียบวินัย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ และด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียน

พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้การต้อนรับพร้อมกับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 พระคุณเจ้าได้อวยพรให้กับคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และให้กำลังใจกับทุกคน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าโรจนารุณโภชนาคาร อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC Family Bowling 2022"

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC Family Bowling 2022" เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และโรงเรียน โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ คุณสุนิตย์ ศรีสกุลแพทย์ ประธานจัดการแข่งขัน และคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าร่วมงาน มีการแข่งขันทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078