ข่าวและกิจกรรม

พิธีต้อนรับ Rev.Bro.Pratap Reddy, Assistant General

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีต้อนรับ Rev.Bro.Pratap Reddy, Assistant General in charge of Asian Countries including the Province of Thailand โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีในการมาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมีภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ร่วมเดินทางมาด้วย ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30-11.15 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

งานกิจการนักเรียนนำนักเรียนออกไปแสดงดนตรีในโครงการ Music with Love

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนนำนักเรียนออกไปแสดงดนตรีในโครงการ Music with Love ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตอาสาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานดนตรีให้ดียิ่งขึ้น โดยการแสดงดนตรีจัดในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00-14.00 น. ณ บริเวณเวทีล็อบบี้ อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัด Inter-Class Competition 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัด Inter-Class Competition 2023 (English Speaking Contest) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะทางภาษา ทำให้นักเรียนมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ เป็นประธานและกำลังใจให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการถวายพานพุ่มทองสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้แทนคณะครู ผู้แทนนักการ ผู้แทนนักเรียนระดับ ปวส. ผู้แทนนักเรียนระดับ ปวช. ถวายพานพุ่มดอกไม้ และประธานในพิธี ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อจากนั้นภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการแจกขนมเค้กแก่คณะครูและนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.15-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ