ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย "เทศกาลวันลอยกระทง"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย "เทศกาลวันลอยกระทง" โดยคุณครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบ และผลิตกระทงกันเองเพื่อนำไปลอยในอ่างน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต เป็นการจำลองกิจกรรมเสมือนจริง โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการอยู่ร่วมกิจกรรมพร้อมกับลอยกระทงด้วย ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-15.10 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 และบริเวณด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งออกเป็นสีแดงและสีขาว เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านการกีฬาตามความถนัดของแต่ละคน การร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้สึกถึงความรักความอบอุ่นที่มีให้กัน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00-12.30 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต และร่วมทานอาหารกลางวันกันที่โรจนารุณโภชนาคาร

อ่านเพิ่มเติม

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน โดยเรียนเชิญทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนโดยคุณภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน โดยเรียนเชิญคุณภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CPL Group Public Company Limited และศิษย์เก่ารุ่นที่ 52 มาให้ความรู้ แนวทาง วิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โอกาสนี้ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดและอยู่ร่วมกิจกรรม และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ