ข่าวและกิจกรรม

คณะเซอร์จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการและภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะเซอร์จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ด้วยความยินดีในฐานะกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีน้ำใจดีต่อกันมาตลอด ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสนุกสนานวันฮาโลวีนของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมสนุกสนานวันฮาโลวีนให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โดยให้ครูและนักเรียนแต่งชุด แต่งตัวเป็นภูตผีปีศาจ ให้น่ากลัวในการร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการประกวดวาดภาพวันฮาโลวีนและแกะลูกแตงโมแทนฟักทองซึ่งเป็นสัญญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งในวันฮาโลวีน ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมระหว่างโรงเรียนกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมร่วมกับคุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และศิษย์เก่าผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้หลากหลาย ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะประกวดการประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่และการแข่งขันหมากล้อม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดประกวดการประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่เป็นภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 และการแข่งขันหมากล้อม ACC & ASC Go Friendship Game 2019 ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทั้งทางด้านภาษาจีน ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะกีฬาหมากล้อม โดยเรียนเชิญภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดและการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 8.15 น. ณ บริเวณลานหญ้าหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078