ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมีขึ้นทั้งภายในและภายนอกในเดือนธันวาคมนี้ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ นำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานอาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะแขวงมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 การนำเสนอผลงานด้านธุรกิจของนักเรียน และแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในงานวันวิชาการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 และด้านหน้าอาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะแขวงมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2019 ซี่งร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะภาษาจีน "ไขปริศนาอักษรจีน" ในงานวันวิชาการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน "การไขปริศนาอักษรจีน" (Chinese Character Challenge Competition) ในงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078