ข่าวและกิจกรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณตามความเชื่อและศรัทธาของคริสตชนคาทอลิก โดยเชิญคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวระดับชาติมาเป็นประธานในพิธี หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วมีการจัดขบวนแห่แม่พระอัสสัมชัญโดยมีประธานในพิธี คณะภราดา คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนร่วมในขบวนแห่ และการถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 8.15 - 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-9.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครัังที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรวรรณ หลี่ นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3/1 และ นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3/3 ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจําปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "Learning Chinese, Creating Brighter Future" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 ประธานแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือกิจกรรมวันแม่ วันแม่แห่งชาติและวันอัสสัมชัญซึ่งเป็นวันสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณซึ่งเป็นความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก การทำป้ายประชาสัมพันธ์นอกบริเวณโรงเรียนให้ตรวจสอบการใช้ภาษา การใช้ลักษณะคำให้ถูกต้อง การสรุปผลกิจกรรมที่จัดมาแล้ว และการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078