ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 12/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 12/2562 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้ข้อคิดในการจัดการศึกษา การดูแลพฤติกรรมของนักเรียนรวมถึงการสรุปผลกิจกรรมต่างๆ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนองานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ธุรกิจและกีฬาหมากล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการและจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ธุรกิจและทักษะกีฬาหมากล้อม เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผ่านการแข่งขันประเภทต่างๆ รวมถึงรางวัลที่ได้จากการแข่งขันภายนอกโรงเรียน โดยเรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันและให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 8.10 - 8.30 น.ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่โดยเรียนเชิญภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธี และวางพวงมาลาโดยมีคณะภราดา แขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 - 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาสโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาสโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ โดยเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธีพร้อมให้ข้อคิด ความสำคัญของเทศกาลพระคริสตสมภพ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 8.10 - 8.40 น. ณ บริเวณลานหน้าหอนาฬิกา

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ