ข่าวและกิจกรรม

วจนพิธีกรรมปิดฝาโลง พิธิบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

วจนพิธีกรรมปิดฝาโลงภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ณ วัดน้อย เดล โรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีคณะภราดา คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การสวดภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

คณะภราดา คณะครูจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซอร์ ศิษย์เก่าของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการหลายรุ่น และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากมาร่วมสวดภาวนา ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ อุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมร่วมไว้อาลัยแด่ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมโดยภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์และคณะครูมาร่วมไว้อาลัย และสวดภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30-12.15 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ นำคณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00-9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยกร เพื่อขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแด่ท่าน

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078