ข่าวและกิจกรรม

การภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

กำหนดการภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ โดยวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ณ วัดน้อย เดล โรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562 มีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนกลางจากมูลนิธิฯ เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ การจัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ การจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การแจ้งความคีบหน้าของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น และการจัดทำบริษัทเสมือนจริงใน ACC เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เสริมทักษะ สร้างประสบการณ์ และอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการประชุมกับศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติและมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษามาให้ข้อคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกันของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษา พระสงฆ์จำนวน 39 รูปจากวัดยานนาวา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 6.30-9.10 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078