ข่าวและกิจกรรม

คอนเสิร์ต รวมพลัง ประสานใจ "เธอยังมีฉันเสมอ" ของชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับเชิญให้เข้าชมคอนเสิร์ต "เธอยังมีฉันเสมอ" จากวง getsunova ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อสร้างพลัง ประสานใจให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ทุกคน ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหมากล้อม PIM Young & Smart Go Championship 2019

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการและห้องเรียนขงจื่อได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม PIM Young & Smart Go Championship 2019 ซึ่งจัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ผลคือ นายอภิวัชร์ แย้มยี่สุ่น ห้อง 2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Low Kyu โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลและให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนทุกคนในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. บริเวณหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างไอเดียทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต"

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้อนุญาตให้ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับกิจการเพื่อสังคมแคเรียร์วีซ่าเข้ามาจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างไอเดียทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต" โดยใช้หลักสูตร STEAM for Innovator เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในอนาคตให้กับเยาวชน โดยให้นักเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีต้อนรับ Rev.Bro. Pratap Reddy, Assistant General มาเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีต้อนรับ Rev.Bro.Pratap Reddy, Assistant General in charge of Asian Countries including the Province of Thailand โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีในการมาเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการของท่าน ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078