ข่าวและกิจกรรม

การประชุมระหว่างโรงเรียนกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมร่วมกับคุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และศิษย์เก่าผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้หลากหลาย ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะประกวดการประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่และการแข่งขันหมากล้อม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดประกวดการประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่เป็นภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 และการแข่งขันหมากล้อม ACC & ASC Go Friendship Game 2019 ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทั้งทางด้านภาษาจีน ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะกีฬาหมากล้อม โดยเรียนเชิญภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดและการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 8.15 น. ณ บริเวณลานหญ้าหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบและรับรองการรายงานผลการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน จัดการประกวดคัดลายมือภาษาจีน "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีครูผู้ดูแลพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 300 คน ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 7.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ