ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ในห้วข้อ "ภัยใกล้ตัว" โดยทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานบริหารความเสี่ยงจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ "ภัยใกล้ตัว" ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.ศุภเดช ศุภไชยดิษกุล สวป.สน.ยานนาวา และทีมงานวิทยากรจากสน.ยานนาวา มาให้ความรู้ ความกระจ่างเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต การป้องกันภัย และหลีกเลี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดและอยู่ร่วมตลอดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรม "ไหว้พระจันทร์" ให้กับนักเรียน

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรม "ไหว้พระจันทร์" โดยให้นักเรียนประดิษฐ์โคมไฟ และทำขนมไหว้พระจันทร์ (บัวหิมะ) ของตัวเอง โอกาสนี้คุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.40-14.20 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดบรรยายพิเศษโดยเชิญศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจเบเกอรี่จนประสบความสำเร็จ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียนโดยเชิญคุณวิสิทธิ์ สดแสงเทียน และคุณรุจา สดแสงเทียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด (ศิษย์เก่า ปวช.รุ่น 6) มาเล่าถึงประสบการณ์การทำธุรกิจเบเกอรี่จนประสบความสำเร็จ ต่อจากนั้นร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้อำนวยการ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องสัมมนาและบริเวณหน้าห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบชิ้นงานด้วยการระบายสีบนเครื่องปั้นดินเผา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเสริมสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบชิ้นงานด้วยการระบายสีบนเครื่องปั้นดินเผาตามขนาดที่มีมาให้ นักเรียนและครูต่างมีผลงานของตัวเอง (Master Piece) และยังนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 12.40-14.30 น. ณ โรจนารุณโภชนาคาร ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ