ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นเจ้าภาพในการใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ให้กับงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อจัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ กำชับครูให้ความสำคัญของการทำแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 6 ปี มีการประเมิน ติดตามและสรุปเป็นระยะเพื่อดูผลการทำงาน กำชับให้ครูดูแลนักเรียนให้ดี ให้ความสำคัญตามศักยภาพของนักเรียนเพื่อช่วยเสริมให้ประสบความสำเร็จ การปฏิบัติหน้าที่ของครูให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย ให้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์อย่างเป็นกันเอง อย่างพี่น้อง ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับครูที่เกิดในเดือนมิถุนายน ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15.45-17.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะครูทั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง เรียนได้อย่างสบายใจในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการแห่งนี้ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 บริเวณหน้าประตูโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมร่วมกับสำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการประชุมร่วมกับนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่าปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการจราจร ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน กวดขันการใช้รถใช้ถนน และให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่อง 3 ในการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในช่วงบ่ายภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ประชุมร่วมกับเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และเซอร์มารี อักเนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ห้องเรียนโดยมีครูและนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาช่วยกัน รวมถึงการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จากภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078