ข่าวและกิจกรรม

การบรรยายพิเศษเรื่อง Start-Up Business (How to be entrepreneur) สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการได้เชิญวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าและบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ คุณชานน ริกุลสุรกาน (ศิษย์เ่ก่ารุ่น 67) คุณชนธัญ กิตติสถากุล (ศิษย์เก่ารุ่น 68) คุณนนทพร ธีระวัฒนสุข (หญิงแย้) และคุณมงคล ปิยสุนทร มาบรรยาย เรื่อง Start-Up Business (How to be entrepreneur) เพื่อจุดประกายและเป็นแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณตามความเชื่อและศรัทธาของคริสตชนคาทอลิก โดยเชิญคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวระดับชาติมาเป็นประธานในพิธี หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วมีการจัดขบวนแห่แม่พระอัสสัมชัญโดยมีประธานในพิธี คณะภราดา คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนร่วมในขบวนแห่ และการถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 8.15 - 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-9.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครัังที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรวรรณ หลี่ นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3/1 และ นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3/3 ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจําปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "Learning Chinese, Creating Brighter Future" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ