ข่าวและกิจกรรม

การสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3

การสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพจริง และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในแต่ละวิชา นักเรียนทุกคนจึงตั้งใจทำสอบกันอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นและจริงจังในการสอบวันที่ 22 และ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

วจนพิธีกรรมปิดฝาโลง พิธิบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

วจนพิธีกรรมปิดฝาโลงภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ณ วัดน้อย เดล โรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีคณะภราดา คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การสวดภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

คณะภราดา คณะครูจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซอร์ ศิษย์เก่าของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการหลายรุ่น และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากมาร่วมสวดภาวนา ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ อุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมร่วมไว้อาลัยแด่ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมโดยภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์และคณะครูมาร่วมไว้อาลัย และสวดภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30-12.15 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ