ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการประชุมกับศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติและมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษามาให้ข้อคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกันของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษา พระสงฆ์จำนวน 39 รูปจากวัดยานนาวา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 6.30-9.10 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

คอนเสิร์ต รวมพลัง ประสานใจ

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับเชิญให้เข้าชมคอนเสิร์ต "เธอยังมีฉันเสมอ" จากวง getsunova ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อสร้างพลัง ประสานใจให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ทุกคน ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหมากล้อม PIM Young & Smart Go Championship 2019

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการและห้องเรียนขงจื่อได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม PIM Young & Smart Go Championship 2019 ซึ่งจัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ผลคือ นายอภิวัชร์ แย้มยี่สุ่น ห้อง 2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Low Kyu โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลและให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนทุกคนในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. บริเวณหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ