ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม Ice-Breaking สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม Ice-Breaking ให้กับนักเรียนใหม่เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม นอกจากสนุกสนาน ได้ความรู้แล้วยังเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

วันแรก รุ่นแรกของการเรียน Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเปิด Intensive Course ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นวันแรกเพื่อปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว มิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้อธิบายระเบียบ ข้อปฏิบัติระหว่างการเรียน Intensive และให้นักเรียนพบครูประจำชั้น สำหรับนักเรียนที่สนใจต้องการสมัครเรียนยังคงสมัครได้ทางหน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

งาน Thank you Party สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักการของโรงเรียน

โรงเรียนจัดงาน Thank you Party ให้กับบุคลากรทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในงาน ในกิจกรรมต่างๆ ที่ทำกันมาตลอดปีการศึกษา 2561 ตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของโรงเรียน และเป็นการขอบคุณพร้อมกับมอบของที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งให้กับครูเกษียณ มาสเตอร์ปอมเปโย สามาเนียโก้ และนักการเกษียณ นางละไม้ มูลศรี ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 12.00 - 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลได้ย้ำถึงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม มิสจุฑามาศ รัตนาคมหัวหน้าฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางของโรงเรียน มาสเตอร์กรพิพัฒน์ การุณยเลิศหัวหน้างานกิจการนักเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เสริมความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2561 ปิดท้ายด้วยการรับผลสอบของนักเรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078