ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 2 ของการต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นวันที่ 2 วันนี้นักเรียนดูมีความสุข แจ่มใส ร่าเริงขึ้น เริ่มคุ้นเคยกับสถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ทุกคนจะสามารถปรับตัวและก้าวข้ามสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไปได้ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นเจ้าภาพในการใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ให้กับงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อจัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ กำชับครูให้ความสำคัญของการทำแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 6 ปี มีการประเมิน ติดตามและสรุปเป็นระยะเพื่อดูผลการทำงาน กำชับให้ครูดูแลนักเรียนให้ดี ให้ความสำคัญตามศักยภาพของนักเรียนเพื่อช่วยเสริมให้ประสบความสำเร็จ การปฏิบัติหน้าที่ของครูให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย ให้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์อย่างเป็นกันเอง อย่างพี่น้อง ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับครูที่เกิดในเดือนมิถุนายน ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15.45-17.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะครูทั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง เรียนได้อย่างสบายใจในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการแห่งนี้ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 บริเวณหน้าประตูโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ