ข่าวและกิจกรรม

การประชุมร่วมกับสำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการประชุมร่วมกับนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่าปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการจราจร ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน กวดขันการใช้รถใช้ถนน และให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่อง 3 ในการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในช่วงบ่ายภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ประชุมร่วมกับเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และเซอร์มารี อักเนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ห้องเรียนโดยมีครูและนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาช่วยกัน รวมถึงการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จากภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ วันสานสัมพันธ์น้องพี่ เอซีซี ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดวันสานสัมพันธ์น้องพี่ เอซีซี หรือที่เรียกว่ากิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมที่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติของนักเรียนเอซีซีรุ่นสู่รุ่น(จากสารผู้อำนวยการประจำเดือนมิถุนายน) โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญและการต้อนรับน้องใหม่จากรุ่นพี่ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ด้วยการแสดงต่างๆ ของรุ่นน้องรุ่นพี่บนเวที ในวันศุกร์ที่่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-15.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในการยกย่อง เคารพเทิดทูนต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ มีการต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ภราดาและครูใหม่ พิธีประดับเหรียญให้แก่ประธานและรองประธานนักเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานของธนาคารออมสินและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.00.น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ กับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยโดยคุณดิษฐพร ดีวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมหมากล้อม บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีมาสเตอร์กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย และมิสอวี๋ ส่วง ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมพิธีลงนามในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.50-14.40 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ