ข่าวและกิจกรรม

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2561

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวถึงความพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ การประชาสัมพันธ์แบบหลากหลายทางในการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 การเตรียมงาน Home Coming Day ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 การติดต่อกับศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ให้มาร่วมงานกันมากๆ ให้ยิ่งใหญ่ คึกคักสมกับเป็นปีเฉลิมฉลอง 80 ปีของโรงเรียน ต่อจากนั้นหัวหบ้าฝ่ายแต่ละฝ่ายกล่าวถึงผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา ปิดท้ายด้วยการร่วมกัน Happy Birthday กับมิสพิมลนาฏ ปั้นทอง ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 10.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การสอบปลายภาคของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

การสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการประเมินความรู้ของนักเรียนในวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมา และมีผลต่อการเลื่อนชั้นเรียน ดังนั้นแต่ละคนต่างก็เตรียมพร้อม และตั้งใจในการสอบปลายภาคครั้งนี้อย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมุทิตาจิตครูและนักการเกษียณ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณมาสเตอร์ปอมปีโย สามาเนียโก้ (Pompeyo Samaniego) และนักการเกษียณนางละไม้ มูลศรี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในงานของตนเอง รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพร

คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพร ขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุพร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องลงนามถวายพระพร ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078