ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของมูลนิธิฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีภราดา ดร.สมพร คงวิมล เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าในวิชาโครงการงานอาชีพของนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าในวิชาโครงการงานอาชีพให้กับนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 มีการจำหน่ายสินค้าอาหารแบบสแกน QR บริหารจัดการกันตั้งแต่เตรียมการ จำหน่าย และจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ได้ปฏิบัติจริงและตั้งใจทำกันเต็มที่ โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานและร่วมซื้ออาหารครบทุกร้าน ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 11.00-13.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่แก่คณะครูและนักการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับคณะครูและนักการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน โอกาสนี้ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมาร่วมงานพร้อมมอบของขวัญให้กับครูและนักการทุกคน ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ายไทย และที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานพร้อมมอบกระเช้าของขวัญ Merry Christmas and Happy New Year แก่ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ มีการแสดงพิเศษของครู และจับฉลากมอบของรางวัลแก่ครูและนักการโดยท่านผู้อำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยกองทุนสวัสดิการครูจัดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยกองทุนสวัสดิการครูจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในงานและเป็นพิธีกร มีภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์มาร่วมส่งความสุข สนับสนุนของรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษา มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายหลายอย่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-14.00 น. ณ อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078