ข่าวและกิจกรรม

มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อมและมิสกันยากร คุณเจริญ รับเกียรติบัตรครูดีเด่นกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9

มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อมและมิสกันยากร คุณเจริญ เข้ารับเกียรติบัตรครูดีเด่นในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เวลา 17.30-22.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา

ทางโรงเรียนจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการต้อนรับ และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนอีกครั้งในชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการอำลา เป็นการแสดงว่านักเรียนได้จบจาก ACC อย่างมีเกียรติ อย่างภาคภูมิ และร่วมประเพณีปัจฉิมนิเทศของโรงเรียนโดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมให้พร และให้กำลังใจในการออกไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ออกไปเผยแพร่เกียรติภูมิของนักเรียน ACC และน้องๆ ชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆ ที่จบการศึกษาโดยจัดกิจกรรมพิเศษให้ สร้างความประทับใจ น้ำตาไหลตามๆ กัน ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 และหอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และพ่อ-แม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่ได้มุ่งมั่น มุมานะ พากเพียรจนประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งของการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.00-11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลให้โอวาท แนวคิดการเรียนรู้ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจะต้องเลือกให้ตรงกับความถนัด ความชอบของตัวเอง อย่าตามเพื่อนเพราะแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน การเดินทางหาประสบการณ์ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อม เป็นคนดีของสังคม ปิดท้ายด้วยคลิปเจ้าของไก่ย่างพระราม 9 ให้เห็นตามความจริงที่ว่า อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่างคอยวาสนา ทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078